Voorwoord

Voor u ligt de Wintergids van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. In dit magazine bieden wij u het programma aan wat onze Oranjevereniging de komende winterperiode organiseert. Een programma wat traditioneel van start gaat met de intocht van Sinterklaas. Ook dit jaar hebben de vrijwilligers er weer alles aan gedaan om de intocht van Sinterklaas tot een groot kinderfeest te maken. De aankomst met de boot aan de Turfmarkt, met aansluitend een Sinterklaasoptocht door het dorp en een afsluiting van de ontvangst in De Roskam.

Verder in het programma treft u een scalavan activiteiten aan die de komende maanden worden georganiseerd. Bingoavonden, optredens met muziek tijdens Roskam Live, maar ook de Kerstboutverloting waarvan de opbrengst bestemd is voor onze verenigingskas. En dit alles is nog maar een deel van het programma, ook de komende maanden is de Oranjevereniging bijzonder actief.

75 jaar Bevrijding

Daarnaast is het bestuur en de vrijwilligers zich aan het voorbereiden op de herdenking en viering van 75 jaar Bevrijding volgend jaar in Katwijk. Samen met de Oranjeverenigingen van Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg is er een werkgroep gevormd, die in opdracht van de gemeente Katwijk de herdenking en viering van 75 jaar Bevrijding invulling moet gaan geven. In Nederland wordt op bijzondere wijze stil gestaan bij 75 jaar vrijheid. Het zuidelijke deel van ons land heeft hieraan al dit jaar uiting gegeven, de berichten hierover hebben u ongetwijfeld via de media bereikt. Het Nationaal Comité 4/5 mei stimuleert en coördineert de activiteiten rondom de viering met als doelstelling; de verhalen over oorlog en vrijheid, het gesprek over vrijheid voor nu en in de toekomst, het vergroten van het besef dat vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen en herdenken en vieren te versterken door nieuwe tradities te stimuleren. Met deze doelstelling als uitgangspunt hebben de gezamenlijke Oranjeverenigingen een programma in voorbereiding met activiteiten voor alle doelgroepen in de Katwijkse samenleving. De komende maanden zullen wij u daarover verder informeren.

Maar nu eerst het Winterprogramma, waarvan ik hoop dat het bij u in de smaak valt. Ik nodig u dan ook van harte uit deel te nemen aan de activiteiten en elkaar te ontmoeten in ons mooie dorp aan de Oude Rijn.


Namens het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn,


Jan de Winter, Voorzitter.