Het thema van dit feest is Amerika. Dit thema heeft u ongetwijfeld al via de (social) media bereikt. Traditionele activiteiten zijn in een Amerikaans jasje gegoten, maar ook veel nieuwe spectaculaire en soms ook ludieke

activiteiten waarmee invulling wordt
gegeven aan het thema
.

Het terrein in de Duinvallei vormt een centrale plek tijdens dit feest. Op de eerste zaterdag is de Duinvallei het toneel van een scala van demonstraties en wedstrijden. Dit spektakel mag u niet missen, dus zorg dat u tijdig een goed plekje vindt langs het veld of op de tri-

bunes. Op de laatste zaterdag van het feest nodigen wij u uit op de grootse Amerikaanse BBQ, maar dan moet u wel deelnemen aan de daarvoor georganiseerde stokpaardenrace. De stokpaarden zijn door de medewerkers van onze vereniging met de hand gemaakt, dus ieder exemplaar is uniek en een gadget om te bewaren!


Maar bovenal is het Najaarsfeest een muziekfeest. Ook dit jaar worden in het hele dorp optredens verzorgd, met als muzikale afsluiter het Oranjerock. Nog niet eerder is de verkoop van entree bewijzen zo snel gegaan als dit jaar. Ik verwacht dat bij het uitkomen van dit magazine er slechts nog enkele kaarten beschikbaar zijn.


De medewerkers en het bestuur zijn de afgelopen maanden erg druk geweest met het bedenken en voorbereiden van dit Najaarsfeest. Hier komt bij dat Nederland, en dus ook Katwijk, het volgend jaar 75 jaar Bevrijding groots wil vieren. De Oranjeverenigingen van Katwijk hebben hiervoor een speciale werkgroep samengesteld, waarin van elke vereniging bestuursleden hebben plaatsgenomen.


Het vieren van 75 jaar vrijheid moet een feest worden van, voor- en door de Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Vandaar ik u ook bij deze wil oproepen om ideeën voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid aan te dragen. Dit kan via info@OVKRV.nl


Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken die ons bij de voorbereiding en straks bij de uitvoering van het Najaarsfeest helpen. Zonder hun soms tomeloze inzet zou het organiseren van een feest als dit niet mogelijk zijn.


Dit geldt eveneens voor de financiële- en

materiele ondersteuning van de sponsors

van de vereniging. Het vertrouwen van de sponsors geeft ons de zekerheid om de plannen te kunnen realiseren.


Ik wens u allen een mooi Najaarsfeest toe. Namens de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Jan de Winter, voorzitter.